DA LI POSTAVLJATE SEBI PITANJE?

Imate li dilemu vezanu za oblik vaše firme i kako nastupiti na tržištu?

Preduzetnik paušalac ?

Preduzetnik koji porez plaća paušalno po rešenju poreske uprave a na osnovu parametara koji određuju visinu poreza (delatnost, lokacija, poslovni prostor, broj zaposlenih) Pogodan je za manji godišnji promet do 6 miliona dinara ali pod uslovom samostalnosti. Nakon te granice u obavezi je da vodi poslovne knjige i prelazi u tzv.preduzetnike knjigaše Ovaj oblik nije predviđen za sve delatnosti, recimo trgovina nije predviđena za paušalcno oprezivanje. Bliže pojašnjenje sa šiframa koje su predviđene možete videti na sledećem linku: https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_blizim_uslovima_kriterijumima_i_elementima_za_pausalno_oporezivanje_obveznika_poreza.html

Preduzetnik knjigaš ili samooporezivi preduzetnik ?

Plaća porez po utvrđenom prometu iz poslovanja. Ovo je iz više razloga najčešći izbor za većinu klijenata, naročito onih koji kreću sa poslovanjem. Ne postoje ograničenja vezana šifre delatnosti kao kod paušalca. Promet do 8 miliona nije oporeziv PDV-om (Porezom na Dodatu Vrednost) mada može da se opredeli da bude u PDV sistemu još pri registraciji preduzetničke radnje.

D.O.O. ?

Društvo s ograničenom odgovornošću je najčešći oblik privrednog društva. Takođe je promet do 8 miliona dinara neoporeziv PDV-om a opciono može da izabere PDV sistem i na samom otvaranju.

1250 Clients

Go to SitePad Editor to add your own text and edit me.

Easy & Secure

Go to SitePad Editor to add your own text and edit me

Money in 1 Hr

Go to SitePad Editor to add your own text and edit me.

Online

Go to SitePad Editor to add your own text and edit me.

Emergency Financial Aid to

Your Business

I’m a paragraph. Go to SitePad Editor to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Online Dashboard Features:

  • Choose Payment Option
  • Increase EMI
  • One Time Payment
  • Fees Concession
  • See Other Offers

TOp Financial Advisers on Market

Go to SitePad Editor to add your own text and edit me.

01

25 Years of Experience

This is just a placeholder, Go to SitePad Editor to add your own text and edit me.

02

Business Opportunities

This is just a placeholder, Go to SitePad Editor to add your own text and edit me.

03

24/7 Online Support

This is just a placeholder, Go to SitePad Editor to add your own text and edit me.

Finance Services

I’m a paragraph. Go to SitePad Editor to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

I’m a paragraph. Go to SitePad Editor to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

I’m a paragraph. Go to SitePad Editor to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Keep in touch